WYKAZ INTERPELACJI POSELSKICH

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=17108

W sprawie uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14937

W sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14840

W sprawie uprawnień emerytów i rencistów do ulgowych przejazdów kolejami

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14773

W sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14772

W sprawie stworzenia i wdrożenia systemu wsparcia dla armatorów pływających w strefach SECA

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14392

W sprawie infrastruktury transportowej miasta Płocka i okolic

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13895

W sprawie procedury działania sądów elektronicznych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=11902

W sprawie wprowadzenia ochrony prawnej dłużnika oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu obywateli

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9789

W sprawie zmiany nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7507

Go to Top