Rada Miasta Płocka zadecydowała o nadaniu Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka panu Tadeuszowi Mazowieckiemu.  (więcej…)